Benoeming raadsleden

De kandidaten die zijn gekozen ontvangen een benoemingsbrief van het centraal stembureau Delfzijl.

Deze brief wordt op of na 20 november 2020 uitgereikt of aangetekend verzonden. Bij de benoemingsbrief ontvangen de benoemden de geloofsbrieven bestaande uit een verklaring van aanvaarding van de benoeming en een verklaring van openbare betrekkingen. Deze geloofsbrieven moeten de benoemden samen met een afschrift uit de Basisregistratie Personen (BRP) binnen 10 dagen invullen en inleveren bij het Bureau Verkiezingen. Vervolgens zal het onderzoek van de geloofsbrieven door de Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven plaatsvinden en beslist de raad op advies van deze commissie of de benoemden kunnen worden toegelaten als lid van de raad.

In de zitting van de raad van 4 januari 2021 worden de benoemden toegelaten als raadslid.

Over deze procedure wordt later meer bekend gemaakt aan de betreffende partijen en kandidaten.