Machtigen

Kun je niet zelf stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen in maart? Bijvoorbeeld vanwege werk, ziekte of verblijf in buitenland? Dan kun je iemand machtigen om namens jou te stemmen. Dat heet stemmen bij volmacht.

Machtigen

  De persoon die wordt gemachtigd om voor iemand anders te stemmen, de gemachtigde, mag bij Tweede Kamerverkiezing in maart 2021 maximaal 3 volmachten aannemen. Hij of zij kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

  Je kunt op twee manieren iemand machtigen om namens jou te stemmen:

  • Met een onderhandse volmacht.
  • Met een schriftelijke volmacht.

  Machtigen

  Onderhands machtigen kan alleen als jij en de gemachtigde in dezelfde gemeente staan ingeschreven en de gemachtigde daar stemt. Mocht je uiteindelijk toch in de gelegenheid zijn om zelf te stemmen, dan kun je de onderhandse machtiging intrekken en jouw stempas terugvragen en gebruiken om zelf te stemmen.

  • vul de gegevens in op de achterkant van jouw stempas.
  • zet je handtekening.
  • laat ook de gemachtigde zijn/haar handtekening zetten.
  • geef de gemachtigde (een kopie van) jouw identiteitsbewijs mee of een duidelijke foto op de smartphone. Jouw identiteitsbewijs mag op de dag van de verkiezing maximaal 5 jaar verlopen zijn (geldig tot 18 maart 2016 of later).
  • de gemachtigde stemt met jouw stempas en de kopie van uw identiteitsbewijs.
  • de gemachtigde moet zich legitimeren op het stembureau.
  • de gemachtigde moet de volmachtstem gelijktijdig uitbrengen met zijn/haar eigen stem.

  Een schriftelijke volmacht gebruik je bijvoorbeeld als je iemand wilt machtigen die niet in de gemeente Eemsdelta woont. Of wanneer je iemand uit Eemsdelta of een andere gemeente wilt machtigen voordat de stempassen zijn verzonden. Bijvoorbeeld als je tijdelijk in het buitenland verblijft, maar nog wel ingeschreven staat in de gemeente.

  Aanvragen schriftelijke volmacht

  Je vraagt een schriftelijke volmacht altijd aan bij de gemeente waar je op 1 februari 2021 ingeschreven staat. 

  Het aanvragen van een schriftelijke volmacht kan op 2 manieren:

  1. fysiek (op papier) of
  2. digitaal

  Fysieke aanvraag (op papier)

  Je vraagt een schriftelijke volmacht aan bij de gemeente waar je op 1 februari 2021 ingeschreven staat. Als dat Eemsdelta is, vraag je de schriftelijke volmacht zo aan:

  • Je downloadt het onderstaande formulier: "Verzoek om bij volmacht te stemmen" (zie bijlage). Of je haalt dit formulier op bij Bureau Verkiezingen in één van de drie gemeentehuizen. 
  • Jij en degene die voor je gaat stemmen (de gemachtigde) vullen allebei een deel van dit formulier in en ondertekenen het.
  • Als je het aan de balie inlevert, laat je jouw identiteitsbewijs zien.
  • Het ingevulde en ondertekende formulier kun je op een aantal manieren aanleveren:
   • scannen en per e-mail sturen naar: verkiezingen@eemsdelta.nl.
   • per post sturen naar: Bureau Verkiezingen, Postbus 15, 9900 AA Appingedam.
   • inleveren bij de balie in het gemeentehuis t.a.v. Bureau Verkiezingen (locaties in Appingedam, Delfzijl, Loppersum).
  • Als jouw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt degene die voor je gaat stemmen een volmachtbewijs waarmee hij of zij namens jou kan stemmen toegestuurd.

  Let op: Het formulier moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 door de gemeente zijn ontvangen.

  Nieuw: Digitale aanvraag

  Wil je iemand schriftelijk machtigen maar is het vanwege de maatregelen rondom corona niet mogelijk om samen het formulier in te vullen en te ondertekenen? Je kunt er dan voor kiezen het formulier apart van elkaar in te vullen. Het aanvraagformulier is gesplitst in een gedeelte voor de volmachtgever en de volmachtnemer.

  Je vraagt een schriftelijke volmacht digitaal aan bij de gemeente waar je op 1 februari 2021 ingeschreven staat. Als dat Eemsdelta is, vraag je de schriftelijke volmacht zo aan:

  • Je neemt contact op met Bureau Verkiezingen via telefoonnummer 14 0596 of je stuurt een e-mail naar verkiezingen@eemsdelta.nl met jouw contactgegevens. We helpen je graag met de digitale aanvraag.
  • Onderstaande twee formulieren zijn nodig (zie bijlagen):
   • Formulier: "Elektronisch verzoek om bij volmacht te stemmen".
   • Formulier: "Verklaring gemachtigde volmachtstem".

  • Als jouw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt degene die voor je gaat stemmen een volmachtbewijs waarmee hij of zij namens jou kan stemmen toegestuurd.

  Let op: Het formulier moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 door de gemeente zijn ontvangen.

  Formulier: Verzoek om bij volmacht te stemmen

  Formulier: Elektronisch verzoekschrift volmachtgever (Model G1)

  Formulier: Verklaring gemachtigde (Model G2)

  Belangrijk om te weten

  Samengevat:

  • Je kunt op twee manieren iemand machtigen om namens jou te stemmen (onderhands of schriftelijk).
  • Het aanvragen van een schriftelijke volmacht kan op 2 manieren: fysiek (op papier) of digitaal.

  • Het formulier moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 door de gemeente zijn ontvangen.
  • Als jouw aanvraag wordt goedgekeurd, krijgt degene die voor je gaat stemmen een volmachtbewijs waarmee hij of zij namens jou kan stemmen toegestuurd.

  Heb je vragen?

  Met vragen kun je terecht bij Bureau Verkiezingen via telefoonnummer 14 0596. Je kunt ook een e-mail sturen naar verkiezingen@eemsdelta.nl. We helpen je graag.

  Meer informatie over verkiezingen

  Meer informatie over de verkiezingen vind je op: de website van de Kiesraad en op de website van de Rijksoverheid.