Machtigen

Kun je zelf niet gaan stemmen? Bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie? Je kunt dan een andere kiezer machtigen om voor jou te stemmen. Dit kan op twee manieren: onderhands machtigen of schriftelijk machtigen.

Machtigen

Dit is de meest gebruikte vorm. Je wil dat een andere kiezer jouw stem uitbrengt. Je kunt die persoon hier voor machtigen door dit op jouw stempas in te vullen. Dit noemen we 'onderhands machtigen' en kan op de volgende manier:

 1. Vul op de achterkant van je stempas de gegevens in van de persoon die je machtigt.
 2. Zet allebei een handtekening op de achterkant van jouw stempas. 

Houd rekening met de volgende twee voorwaarden:

 • De persoon die je machtigt woont ook in Appingedam, Delfzijl of Loppersum
 • De persoon die je machtigt heeft een (kopie) van jouw identiteitsbewijs. Dit is verplicht bij het stemmen. Jouw identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal vijf jaar verlopen zijn.

Intrekken onderhandse machtiging

Heb je iemand gemachtigd om voor jou te stemmen via de onderhandse volmacht? En wil je  uiteindelijk toch zelf stemmen? Dan kun je de onderhandse volmacht intrekken. Je vraagt jouw stempas terug aan de persoon die je gemachtigd hebt. Je kunt dan met jouw eigen stempas stemmen.

Je wilt dat een andere kiezer jouw stem uitbrengt. Je kunt die persoon schriftelijk machtigen om dat voor jou te doen. Dat kan op de volgende manier:

 1. Download het formulier 'Verzoek om bij volmacht te stemmen'.
 2. Print het formulier en vul het in.
 3. De persoon die je machtigt vult dit formulier ook in.
 4. Controleer bij welke gemeente je op 5 oktober stond ingeschreven.
 5. Je kunt het ingevulde formulier inscannen en mailen naar verkiezingen@eemsdelta.nl of per post naar Gemeente Delfzijl, t.a.v. Bureau Verkiezingen, Postbus 20 000, 9930 PA Delfzijl.
 6. Doe dit uiterlijk 13 november 2020.
 7. De gemachtigde ontvangt van ons een zogenaamd 'volmachtbewijs'. Met dat bewijs kan de andere kiezer namens jou stemmen.

Intrekken schriftelijke machtiging

Heb je een andere kiezer schriftelijk gemachtigd om voor jou te stemmen? Dan kun je die machtiging niet meer intrekken. Je kunt niet meer zelf stemmen.

Je mag maximaal twee volmachten aannemen. Dat betekent dat je voor maximaal twee andere personen mag stemmen.

Let op: Stemmen namens iemand anders kan alleen als je tegelijkertijd je eigen stem uitbrengt. Neem de volmachtsbewijzen altijd mee naar het stembureau.

Het is verboden om volmachtstemmen te ronselen. Dat betekent dat je niet de stempas van een ander mag inzetten om jouw stem uit te brengen.