Wie mag stemmen?

Om te stemmen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

Je mag stemmen voor de leden van de Gemeenteraad als:

  • je de Nederlandse nationaliteit of de nationaliteit van een ander land van de Europese Unie (EU) hebt.
  • 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen.
  • je op 5 oktober (de dag van de kandidaatstelling) ingeschreven staat in de basisregistratie (BRP) van de gemeente Appingedam, Delfzijl of Loppersum.
  • je niet uitgesloten bent van het kiesrecht.

Heb je een andere nationaliteit en woon je minimaal 5 jaar legaal in Nederland? Dan mag je ook stemmen en gelden bovengenoemde eisen ook.
 

Stemmen

Je hebt de volgende zaken nodig om jouw stem uit te brengen:

  • Je stempas (onbeschadigd). De stempas ontvang je uiterlijk woensdag 4 november 2020 per post.
  • Geldig identiteitsbewijs; paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Het legitimatiebewijs mag niet langer dan vijf jaar verlopen zijn (geldig tot 18 november 2015 of een latere datum).

Je bent niet verplicht om te stemmen. Stemmen is een recht in Nederland. Je mag zelf bepalen of je stemt. Kun je zelf niet stemmen? Dan kun je iemand anders machtigen om voor jou te stemmen.

Meer weten over machtigen?

Ook mensen met een beperking hebben recht om te stemmen. Het recht om te stemmen is een individueel recht. Dat betekent dat iedereen het recht heeft zelfstandig te stemmen zonder dat anderen hen beïnvloeden.

Een kiezer met een verstandelijke beperking kan wel iemand anders machtigen om te stemmen. Bijvoorbeeld een ouder of verzorger. De kiezer geeft zelf aan op wie de gemachtigde de stem uitbrengt.

Meer weten over machtigen?

Kiezers met een geestelijke beperking mag je niet helpen in het stemhokje. De kiezer stemt alleen. Je mag ze wel uitleg geven buiten het stemhokje.

Alleen kiezers met een lichamelijke beperking mag je helpen in het stemhokje. Dit gaat dan bijvoorbeeld om blinden en slechtzienden of mensen met Parkinson.