Zittingen centraal stembureau voor de gemeenteraad

Er zijn tal van voorbereidingen nodig voor de gemeenteraadsverkiezingen op 18 november.

Het hoofd- en centraal stembureau moet bijvoorbeeld begin oktober de kandidatenlijsten controleren en goedkeuren. En na afloop van de verkiezingen stelt het centraal stembureau de verkiezingsuitslag vast. Een aantal zittingen van het centraal stembureau kun je als belangstellende bijwonen. 

Dinsdag 6 oktober 2020  om  16.00 uur (niet-openbare zitting)

Tijdens deze zitting worden de ingeleverde kandidatenlijsten onderzocht. De kandidatenlijsten moeten op maandag 5 oktober 2020 tussen 09.00 uur en 17.00 uur worden ingeleverd bij het Bureau Verkiezingen. 
Na de zitting worden de lijsten, de ondersteuningsverklaringen en het proces-verbaal ter inzage gelegd bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Delfzijl. Wil je een van deze stukken inzien? Dan kun je hiervoor een afspraak maken met het Klant Contact Centrum, via 14 0596.  Je kunt aangeven dat je belt voor gemeente Delfzijl (hier liggen de stukken ter inzage).   

Vrijdag 9 oktober 2020  vanaf 16.00 uur (openbare zitting - raadzaal)

Drie dagen na de niet-openbare zitting beslist het centraal stembureau in een openbare zitting over de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende kandidaten en de aanduidingen. Ook nummert het centraal stembureau de kandidatenlijsten.
Na de zitting wordt het proces-verbaal ter inzage gelegd bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Delfzijl. Wil je dit proces-verbaal inzien? Dan kun je hiervoor een afspraak maken met het Klant Contact Centrum, via 14 0596.  Je kunt aangeven dat je belt voor gemeente Delfzijl (hier liggen de stukken ter inzage). 

Vrijdag 20 november 2020  vanaf 10.00 uur (openbare zitting - raadzaal)

Tijdens deze zitting worden vastgesteld: 
•    de uitkomst van de stemming door het hoofdstembureau
•    de uitslag door het centraal stembureau

Locatie zittingen

Alle zittingen zijn in het gemeentehuis van Delfzijl, Johan van den Kornputplein 10. De openbare zittingen op 9 en 20 oktober zijn te volgen via een livestream op www.eemsdelta.nl. Let op: wanneer je bezwaar wilt maken kan dit alleen als je fysiek aanwezig bent tijdens de zitting. Achteraf kun je geen bezwaar meer maken. 

Coronamaatregelen

Bij de zittingen gelden de coronamaatregelen die nu al van toepassing zijn. Dat betekent dat de bekende maatregelen zoals het houden van 1,5 meter afstand en de hygiëne maatregelen (vaak handen wassen en niezen en hoesten in uw elleboog) ook tijdens de zittingen gelden. Ben je verkouden? Blijf dan thuis. Je kunt de zitting ook volgen via een livestream. Let op: je kunt dan geen bezwaar maken, hiervoor moet je fysiek aanwezig zijn.